räkna ut ditt bmi med vårt bmi test

Räkna Ut BMI

Räkna ut bmi för kvinna
Räkna ut bmi för man
Klicka för att välja kön

BMI-ikon för blogg/signatur

BMI Test - räkna ut BMI

Kopiera texten och klistra in den där du vill visa ikonen.

Ditt BMI

22,1
Överviktig vid
Underviktig vid


Formler och tabeller

För att räkna ut ditt BMI behöver du bara veta hur lång du är, räkna om detta till meter, och hur mycket du väger, i kilogram. Formeln som används för att räkna fram människokroppens bodymass index, BMI, är längden i kvadrat delat på vikten. vikt/ (längd*längd). Ens BMI kan flukturera rätt kraftigt med ens vikt så det kan vara bra att lära sig att räkna ut bmi så att det inte drar iväg för långt åt endera hållet. Människokroppens optimala BMI ligger mellan 18,5 till 25, har man ett BMI-värde som är lägre än detta spann räknas man som underviktig. Har man ett BMI som är över så räknas man som överviktig.

Att räkna ut BMI är lätt

Här över hittar du vårat helt egna BMI Test. Räkna ut vilket BMI du har genom att fylla i dina egna värden(längd och vikt) BMI testet räknar ut BMI enligt tidigare nämnda formel, vikt/ (längd*längd). Till höger om formuläret finns en BMI graf som visar hur BMI-värdet påverkas av vikt. Använd gärna BMI testet för att räkna ut BMI på andra värden än dina egna för att få en uppfattning om hur vikt och  längd påverkar vilket BMI-värde man får i slutändan.

Quetelet Index of Obesity

Att använda en formel för att räkna ut övervikt är inte helt nytt. Redan på 1800-talet uppfann en Belgisk statistiker vid namn Adolphe Quetelet ”Quetelet Index of Obesity”. Detta sätt skiljde sig inte mycket jämfört med dagens formel, men istället för att ange längden i meter så angavs den i tum. Dessutom fick inte denna formel något större genomslag för att räkna ut BMI.

Räkna ut BMI

Nytt sätt att BMI på 80-talet

Innan 1980-talet räknade man inte ut BMI, som vi gör idag. Man hade istället två tabeller, en för män och en för kvinnor, med viktvärden där man skulle ligga innanför ett visst span. Dessa tabeller tog inte med längden i beräkningen utan endast vikten. Man bestämde då att ett nytt index skulle införas som även skulle ta med längden i beräkningen för att ge en rättvisare bild. BMI infördes och formeln för att räkna ut BMI spred sig. Det tog lång tid innan den stora massan lärde sig att räkna ut BMI. Innan 1990-talet så användes formeln i stort sett bara av läkare och sjukvårdspersonal i diagnossyften, inte som nu då nästan vem som helst kan räkna ut BMI.

Indexet för BMI gjordes om 1998

År 1998 bestämdes det att värdet för övervikt skulle sänkas från 27,5 till 25,0. Detta medförde bl.a. att 30 miljoner Amerikaner som tidigare sågs som normalviktiga nu blev överviktiga. Formeln för att räkna ut BMI ändrades inte.