räkna ut ditt bmi med vårt bmi test

IQ Test

IQ, eller IK på svenska, står för intelligenskvot och kommer från tyskans intelligenz-quotient. Dock så är inte begreppet IK eller intelligenskvot särskilt vanligt att höra utan ordet som används är den tyska förkortningen IQ. Att dela in personer i olika intelligenskvoter började man med under första delen av 1900-talet och det var främst för att tidigt kunna identifiera barn med lägre än normal begåvning – för att kunna ge dessa individer extra hjälp. Fader till den moderna tidens IQ test anses vara en fransk psykolog vid namn Alfred Binet. Värt att notera är dock att från första början kallades skalan för Binet-Simonskalan, då Alfred Binet tillsammans med Theodore de Simon – också en fransk psykolog – utvecklade skalan i början på 1900-talet. Denna skala utvecklades sedan vidare på Stanford University i USA av Lewis M. Terman. Terman valde att döpa om sin vidareutvecklade skala till intelligenz-quotient efter att en tysk psykolog vid namn William Stern föreslagit detta namn. Namnet var mer förklarande av vad skalan faktiskt var till för och det lever kvar än idag. Att ordet kvot är med i ordet är ingen ren slump utan det man faktiskt gör med ett IQ test är att placera testpersonen i olika intelligensgrupper. Någon exakt siffra på IQ kan inte bestämmas genom ett IQ test utan vad testet egentligen gör är att placera testpersonen inom ett visst intervall. Även kallat för konfidensintervall – då det finns väldigt många olika omständigheter som kan påverka vid ett IQ test så sätts ingen exakt siffra. Några så exakta tester kan inte göras. Däremot så kan man vara ganska säker på att en person alltid kommer att hamna i samma kvot i olika IQ tester.

Beräkna IQ kvot

Vanliga från på gratis iq test

Vanligt upplägg på en IQ Test-fråga

Det finns flera olika skalor för att beräkna vilken kvot någon ska hamna i. Grundprincipen för alla dessa skalor är att de alltid utgår från ett visst värde – nämligen 100. 100 i IQ är medelvärdet för jordens befolkning och det är alltid 100 man utgår ifrån. Över 100 i ett IQ test innebär att man ligger över medel i intelligens och under 100 innebär att man ligger under medel i intelligens. Det är också att den stora massan ligger precis runt 100. Ändringar i intelligens åt bägge håll följer varann ganska så exakt efter det. Med det menat att det är ungefär lika många som har ett IQ på mer än 90-100 som har ett IQ på 110-120, ungefär lika många som har ett IQ på 80-90 som 120-130 osv. IQ på en extremt hög nivå ca. 150 och uppåt är det extremt få människor som har. Enligt skalorna Wechsler och Stanford-Binet(som är relativt lika – de går både ca. 70 till ca. 180), medans en skala kallad Cattell-skalan börjar redan på ca. 50 och går upp över 200. Principen för alla skalor är densamma, så att ha fått ett IQ på 150 enligt Cattell-skalan innebär inte att man har ett högre IQ än någon som fått liknande enligt Wechsler- eller Stanford-binetskalan, snarare tvärt om.

Slutledningsförmåga, hälsa och logik

Enligt många studier så presterar människor som får höga resultat i IQ tester mycket bättre, på många plan, än personer som får lägre resultat. Forskning har visat på att individer med ett högt IQ lever längre, mår bättre och är mer effektiva. De lider t.ex. i mindre grad av psykologiska sjukdomar som depression och schizofreni. Även på arbetsmarknaden presterar de bättre och många toppchefer inom storföretag har satt toppresultat i olika IQ tester.

Gratis IQ Test på nätet

Det finns väldigt många olika tester man kan genomföra på nätet. Det finns många gratis IQ test som man kan göra på bara ett par minuter för att få en viss bild av hur ens IQ ser ut. De här gratis IQ testen är förstås inte lika tillförlitliga som att göra ett riktigt test i en kontrollerad miljö. En av de största bristerna i IQ tester man gör själv är att de ofta inte är tidsbegränsade. För att IQ ska kunna räknas på riktigt så måste det finnas viss tidspress, det ska egentligen inte finnas någon tid att tänka utan en människa som kan svaret på frågorna ska kunna se det nästan direkt – utan någon längre eftertanke. Det ska sitta i ryggraden. Detta är bara en av begränsningarna som gratis iq test har. Men lite kul är det förstås att räkna ut iq på det här sättet.